Gizlilik Politikası Fenomen

 

Lütfen bu ilave gizlilik politika veya beyannamelerini dikkatlice okuyun. Burada VIRALKINGe Platform üzerinden iş yapmayı seçtiğiniz herhangi bir Kampanya Başlatıcısı tarafından empoze edilen gizlilik politikaları ve beyannamelere aşina olduğunuzun ve bunları kabul ettiğinizin beyanını ve garantisini vermektesiniz.

 

Yasal Olmayan ve Yasaklanmış Kullanım

 

VIRALKINGin önceden verilmiş yazlı izni olmadan, Platformu ve İçeriği İzin Verilen Kullanımda başka amaçlarla kullanmamalısınız. yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, ne olursa olsun siz veya sizin adınıza bir başkası: (a) Platform veya İçeriğin veya bunlarla ilgili herhangi bir kısım ticari veya ticari olmayan hiçbir sitenin içinde yansıtmamalı”, kopyalamamalı veya  bünyesinde bulundurmamalı; (b) açık bir yazılı izin olmadan hiçbir amaç dahilinde, robot, örümcek, scraper veya diğer otomatize ulaşım araçları kullanarak Platform veya İçeriğine erişmemeli, ve bunları izlememeli veya kopyalamamalıdır; (c)İçerik veya Platformdaki  robot engelleme protokolundaki kısıtlamayı ihlal etmemeli veya Platforma ulaşımı engellemek veya limitlemek için alınan tedbirleri baypas etmeye veya etrafından dolanmaya çalışmamalı; (d) VIRALKINGin takdirinde, Platforma orantısız büyüklükte veya makul olmayan bir yükleme yaparak kötüye kullanım gerçekleştirebilecek eylemde bulunmamalı; (e)Kampanya, Platform veya İçeriklerde bulunan filigran, etiket veya diğer yasal veya mülki duyuruları kaldırmamalı (veya başkasının kaldırmasına izin vermemeli); (f) Platformun veya bir Kampanyanın sahiplik veya kaynağını işaret eden herhangi bir şeyi saklamak veya başkalaştırmak amacıyla değişiklik dahil olmak üzere Platform ve Kampanyada değişiklik yapmamalı veya yapmaya teşebbüs etmemeli (veya başkasının değişiklik yapabilmesine izin vermemeli); Platformu veya herhangi bir Kampanayı  veya İçeriği  herhangi bir servisin parçası olarak paylaşmak, ödünç vermek veya çoklu kullanım sağlamak amacıyla veya başka her türlü kuruluşun hedefinde, uygun bir Kampanya Antlaşması tarafından özel izin verilmesi ve kesin  tutumun belirtilmesi ve olanak sağlanması haricinde kullanmamalı; (h) dijital haklar yazılımı veya platform koruyan şifrelemeler gibi hiçbir güvenlik özelliğinin veya bileşeninin etrafından dolaşmaya, bunları devredışı bırakmaya veya devirmeye yardım etmeye, yetki vermeye veya yüreklendirmeye teşebbüs etmemeli; (i) Platformun ve İçeriğin hiç bir kısmını hiç bir formda kopyalamamalı, çoğaltmamalı, değiştirmemeli, dağıtmamalı, transfer etmemeli, satışını yapmamalı, yayın veya yayımlamamalı, icra etmemeli yaymamalı,lisanslamamalı veya dolaştırmamalı; (j) Platform ve İçeriği baz alarak işlerin türevi, tamamen veya parka parka, yaratmamalı veya Platform veya İçeriğin hiçbir kısmını kaynağın koduna geri dönüştürmemeli, parçalarına ayrılmamalı, ters mühendislik yapılmamalı veya diğer şekilde istismar edilmemeli;(k) herhangi bir üçüncü şahsın haklarına (örneğin fikri mülkiyet hakları) tecavüz eden tutumda Platforma erişimi kullanmamalı; veya (l) her vakada VIRALKINGin yegane takdirine dayanarak karar verilecek olan, saldırgan, nefret içerikli, müstehcen, karalayıcı, veya herhangi bir yasayı ihlal eden hiçbir belge, resim, yazı, veri, medya içeriğini Platforma yüklememeli veya Platform üzerinden yaymamalıdır.

 

Üçüncü Taraf Websiteleri

 

Platform üçüncü taraf websitelerine bağlantı sunmaktadır. VIRALKING bu sitelerde bulunan bilgileri desteklemez ve bu sitelerde bulunan bilgilerin kalite, doğruluk, güvenilirlik, tamamlılık, güncellik, dakiklik, ihlal etmezlik, pazarlanabilirlik veya uygunluk gibi özelliklerine garanti vermez. Bu sitelerdeki içerik VIRALKINGin kontrolünde değildir, ve eğer bu tip sitelere erişmeyi tercih ediyorsanız risk size aittir.

 

Ödeme işlemleri bazı iş fonksiyonların gerçekleştirilebilmesi için diğer şirketleri tutabiliriz. Ödeme işlemleri partnerimiz, ödemeleri kendi finansal kurumları ile yapabilme ve yasalarla  uyumlu olabilmek amacıyla sizden bazı kişisel bilgiler (yani geçerli resmi kimlik, yasal isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz gibi) talep edebilir. Ayrıca ödemeyle ilgili sorunlarda sizinle direk iletişime geçebilir. Üçüncü şahıslara tarafımızdan sağlanan tüm bilgiler gizli kalacaktır ve sadece amacına yönelik kullanılacaktır.

 

Virüs

 

İçerikleri indirmek ve görüntüleme riski size aittir. VIRALKING, Platform ve İçeriklerin bilgisayar sisteminizle uyumlu olduğuna veya Platform ve İçeriklerin ve içlerindeki linklerin virus, solucan (worms), Trojan virüsü veya  engelleyici yazılımların veya  bulaşıcı ve tahribat verici kodlar içermediğine garanti veremez ve vermez. Bilgisayar sisteminizi güvenlik ve bütünlüğünü korumak adına koruyucu sistemler kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır ve bilgisayar sisteminiz ve bağlantıları için, Platform kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tüm servis ve tamir ihtiyaçlarının masraflarından yine siz sorumlusunuzdur.

 

Haberleşme

 

VIRALKING Platform üzerinden yaptığınız hiçbir haberleşmenin gizliliğinin garantisini vermez. VIRALING genel olarak Platform üzerinden transfer edilen verilerin korunmasında sektörel uygulamalara sadık kalarak sektörde en ileri güvenlik sistemi olan SSL sistemi ile çalışmasına rağmen, VIRALKINGin Platform ve Kampanyaları kullanımınızla ilintili olarak Internet ve halka açık ağlar üzerinden veri transferinin güvenliliğini garanti etmediğini anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

YASAL UYARI VE SINIRLI SORUMLULUK

 

PLATFORM VE İÇERİK HİÇBİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. PLATFORM VE İÇERİĞİ KULLANMADAKİ RİSKİNİZ SİZE AİTTİR. VIRALKING PLATFORMUN VE İÇERİĞİN KALİTE, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK, TAMAMLIK, GÜNCELLİK VEYA DAKİKLİĞİNE DAİR HİÇBİR BEYAN, GARANTİ VEYA ŞART SUNMAZ. PLATFORM VE İÇERİK FIYATLAMA HATALARI GİBİ HATALAR, IHMALLER VE YANLIŞLIKLAR İÇEREBİLİR. VIRALKING PLATFORM VE İÇERİKTEKİ HİÇBİR HATA, IHMAL VE YANLIŞLIK İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ. AYRICA,  VIRALKING  HERHANGİ BİR FİYATLAMA HATASINI DÜZELTME HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTAR

 

SİTEDE GÖRÜNTÜLENEN İŞ VE KAMPANYA DEĞERLENDİRMELERİ SADECE GENEL BİR KILAVUZ GÖREVİ GÖRMEYE YÖNELİKTİR VE VIRALKING DEĞERLENDİRMELERİN DOĞRULUĞU KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ.

 

VIRALKING BELLİ BİR FENOMENİN, KAMPANYANIN VEY KAMPANYA TİPİNİN MEVUDİYETİNE GARANTİ VERMEZ. 

 

Yukarıdaki kısıtlamalar taraflar arasındaki risk dağılımını yansıtmaktadır. Bu bölümde belirtilen kısıtlamalar, bu koşullarda belirtilen çareler amacına hizmet etmekte yetersiz bulunsa bile var olacak ve geçerli kalacaktır.

 

Tazminat

 

(a)Kullanım şartları ve burada bahsi geçen dökümantasyonları altındaki garanti, yükümlülük ve beyanlarınıza uymamanız; (b) üçüncü bir şahıssın haklarına (örneğin fikri mülkiyet hakları)ve yasaya tecavüz etmeniz durumunda; (c) Platformu kullanımınız halinde; (d) sizin veya sizin adınıza vekaleten bakmakta olan üçüncü şahsın Kampanya Antlaşması altında davranamama veya antlaşmayı ihlali durumunda; veya (e) Fenomen, siz veya üçüncü bir şahıs tarafından yaratılmış, bir Kampanya  ile Fenomen siz veya diğer vekaleten sizin adınıza hareket edebilen bir üçüncü şahıs üzerinden bağlantısı olan içeriğin kullanımı gibi yukarıda belirtilen sebepler sonucunda oluşabilecek herhangi bir iddia, dava sebebi, dava istemi, zarar, para cezası, ceza veya yasal ve mali masraf ve harcamalar  karşı, VIRALKING ve tüm memur, yönetici, çalışan ve ajanslarına temin etmeli ve zararlarını karşılamalısınız.

 

 

Platformun Coğrafi Uygulamaları

 

Platformda bahsi geçen Fenomen, Kampanya ve servislerin hepsi her yetki alanlarında mevcut değildir. Dahası, Platformdaki hiç bir şey bu yetki alanında teklif veya talebinin yasak olduğu hiçbir servis veya ürünün alım veya satım talebi veya teklifi oluşturmaz.

 

Geçerli Yasa ve Yargı

 

Bu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.  Bu yasalar, ikametgahınıza, ikametinize, fiziksel konumunuza rağmen, Platformu ve İçeriği kullanımınız için geçerlidir.

 

Yürürlükteki yasanın sınırlayıcılığı haricinde, Platform ve İçerikten doğabilecek her türlü anlaşmazlık İstanbulda bulunan mahkemeler nezdinde görülecektir.


Tüm Antlaşma, Feragat ve Ayrılabilirlik

 

Bu Kullanım Şartları, burada bahsi geçen tüm konularda VIRALKING ve sizin aranızdaki tüm antlaşmayı teşkil etmektedir ve Platforma yönelik  siz ve VIRALKINNG arasındaki elektronik, sözlü veya yazılı önceki veya eş zamanlı tüm haberleşme ve teklifleri hükümsüz kılar. Kullanım Şartlarının ve elektronik olarak verilen tüm duyuruların yazılı bir versiyonu, bu Kullanım koşullarına aynı ölçüde dayanan ve original olarak basılı şekilde yaratılmış diğer iş döküman ve kayıtların tabi oldukları gibi, adli ve idari işlemler için kabul edilebilir olmalıdır

 

VIRALKINGin Kullanım Şartlarındaki herhangi bir hükmü katı bir şekilde uygulamak için ısrar etmiyor olması bu hükümden veya hakların feragatı gibi anlaşılmamalıdır.

 

Eğer Kullanım Şartlarında bulunan bir koşul mahkemenin verdiği yargı tarafından geçersiz, hükümsüz veya yürürlüğe konamaz kılınırsa, böyle bir karar burada geriye kalan koşulları etkilememelidir.

 

Eğer Kullanım Şartlarında bulunan bir koşul taraflar arasında başka bir antlaşmanın koşulları ile çelişiyorsa (örneğin Kampanya Antlaşmasının bir Kampanya ile ilgil koşulları), siz, Platforma kayıtlı bir Kampanya Başlatıcısı olarak ve kullanım şartlarının  Kampanya Başlatıcılar için geçerli olması ile VIRALKINGle aranızdaki tüm münasebeti yönetmesine dayanarak bu Kullanım Şartları üstün gelmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizlilik Politikası– Marka

 

Lütfen bu ilave gizlilik politika veya beyannamelerini dikkatlice okuyun. Burada VIRALKINGe Platform üzerinden iş yapmayı seçtiğiniz herhangi bir Fenomen tarafından empoze edilen gizlilik politikaları ve beyannamelere aşina olduğunuzun ve bunları kabul ettiğinizin beyanını ve garantisini vermektesiniz.

 

Yasal Olmayan ve Yasaklanmış Kullanım

 

VIRALKINGin önceden verilmiş yazlı izni olmadan, Platformu ve İçeriği İzin Verilen Kullanımda başka amaçlarla kullanmamalısınız. yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, ne olursa olsun siz veya sizin adınıza bir başkası: (a) Platform veya İçeriğin veya bunlarla ilgili herhangi bir kısım ticari veya ticari olmayan hiçbir sitenin içinde yansıtmamalı”, kopyalamamalı veya  bünyesinde bulundurmamalı; (b) açık bir yazılı izin olmadan hiçbir amaç dahilinde, robot, örümcek, scraper veya diğer otomatize ulaşım araçları kullanarak Platform veya İçeriğine erişmemeli, ve bunları izlememeli veya kopyalamamalıdır; (c)İçerik veya Platformdaki  robot engelleme protokolundaki kısıtlamayı ihlal etmemeli veya Platforma ulaşımı engellemek veya limitlemek için alınan tedbirleri baypas etmeye veya etrafından dolanmaya çalışmamalı; (d) VIRALKINGin takdirinde, Platforma orantısız büyüklükte veya makul olmayan bir yükleme yaparak kötüye kullanım gerçekleştirebilecek eylemde bulunmamalı; (e)Kampanya, Platform veya İçeriklerde bulunan filigran, etiket veya diğer yasal veya mülki duyuruları kaldırmamalı (veya başkasının kaldırmasına izin vermemeli); (f) Platformun veya bir Kampanyanın sahiplik veya kaynağını işaret eden herhangi bir şeyi saklamak veya başkalaştırmak amacıyla değişiklik dahil olmak üzere Platform ve Kampanyada değişiklik yapmamalı veya yapmaya teşebbüs etmemeli (veya başkasının değişiklik yapabilmesine izin vermemeli); Platformu veya herhangi bir Kampanayı  veya İçeriği  herhangi bir servisin parçası olarak paylaşmak, ödünç vermek veya çoklu kullanım sağlamak amacıyla veya başka her türlü kuruluşun hedefinde, uygun bir Kampanya Antlaşması tarafından özel izin verilmesi ve kesin  tutumun belirtilmesi ve olanak sağlanması haricinde kullanmamalı; (h) dijital haklar yazılımı veya platform koruyan şifrelemeler gibi hiçbir güvenlik özelliğinin veya bileşeninin etrafından dolaşmaya, bunları devredışı bırakmaya veya devirmeye yardım etmeye, yetki vermeye veya yüreklendirmeye teşebbüs etmemeli; (i) Platformun ve İçeriğin hiç bir kısmını hiç bir formda kopyalamamalı, çoğaltmamalı, değiştirmemeli, dağıtmamalı, transfer etmemeli, satışını yapmamalı, yayın veya yayımlamamalı, icra etmemeli yaymamalı,lisanslamamalı veya dolaştırmamalı; (j) Platform ve İçeriği baz alarak işlerin türevi, tamamen veya parka parka, yaratmamalı veya Platform veya İçeriğin hiçbir kısmını kaynağın koduna geri dönüştürmemeli, parçalarına ayrılmamalı, ters mühendislik yapılmamalı veya diğer şekilde istismar edilmemeli;(k) herhangi bir üçüncü şahsın haklarına (örneğin fikri mülkiyet hakları) tecavüz eden tutumda Platforma erişimi kullanmamalı; veya (l) her vakada VIRALKINGin yegane takdirine dayanarak karar verilecek olan, saldırgan, nefret içerikli, müstehcen, karalayıcı, veya herhangi bir yasayı ihlal eden hiçbir belge, resim, yazı, veri, medya içeriğini Platforma yüklememeli veya Platform üzerinden yaymamalıdır.

 

 

Üçüncü Taraf Websiteleri

 

Platform üçüncü taraf websitelerine bağlantı sunmaktadır. VIRALKING bu sitelerde bulunan bilgileri desteklemez ve bu sitelerde bulunan bilgilerin kalite, doğruluk, güvenilirlik, tamamlılık, güncellik, dakiklik, ihlal etmezlik, pazarlanabilirlik veya uygunluk gibi özelliklerine garanti vermez. Bu sitelerdeki içerik VIRALKINGin kontrolünde değildir, ve eğer bu tip sitelere erişmeyi tercih ediyorsanız risk size aittir.

 

 

Virüsler

 

İçerikleri indirmek ve görüntüleme riski size aittir. VIRALKING, Platform ve İçeriklerin bilgisayar sisteminizle uyumlu olduğuna veya Platform ve İçeriklerin ve içlerindeki linklerin virus, solucan, Trojan virüsü veya  engelleyici yazılımların veya  bulaşıcı ve tahribat verici kodlar içermediğine garanti veremez ve vermez. Bilgisayar sisteminizi güvenlik ve bütünlüğünü korumak adına koruyucu sistemler kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır ve bilgisayar sisteminiz ve bağlantıları için, Platform kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tüm servis ve tamir ihtiyaçlarının masraflarından yine siz sorumlusunuzdur.

 

Haberleşme

 

VIRALKING Platform üzerinden yaptığınız hiçbir haberleşmenin gizliliğinin garantisini vermez. VIRALING genel olarak Platform üzerinden transfer edilen verilerin korunmasında sektörel uygulamalara sadık kalarak sektörde en ileri güvenlik sistemi olan SSL sistemi ile çalışmasına rağmen, VIRALKINGin Platform ve Kampanyaları kullanımınızla ilintili olarak Internet ve halka açık ağlar üzerinden veri transferinin güvenliliğini garanti etmediğini anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

 

YASAL UYARI VE SINIRLI SORUMLULUK

 

PLATFORM VE İÇERİK HİÇBİR GARANTİ VEYA ŞART OLMADAN OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. PLATFORM VE İÇERİĞİ KULLANMADAKİ RİSKİNİZ SİZE AİTTİR. VIRALKING PLATFORMUN VE İÇERİĞİN KALİTE, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK, TAMAMLIK, GÜNCELLİK VEYA DAKİKLİĞİNE DAİR HİÇBİR BEYAN, GARANTİ VEYA ŞART SUNMAZ. PLATFORM VE İÇERİK FIYATLAMA HATALARI GİBİ HATALAR, IHMALLER VE YANLIŞLIKLAR İÇEREBİLİR.

 

VIRALKING PLATFORM VE İÇERİKTEKİ HİÇBİR HATA, IHMAL VE YANLIŞLIK İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ. AYRICA,  VIRALKING  HERHANGİ BİR FİYATLAMA HATASINI DÜZELTME HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTAR

 

SİTEDE GÖRÜNTÜLENEN FENOMEN VE KAMPANYA DEĞERLENDİRMELERİ SADECE GENEL BİR KILAVUZ GÖREVİ GÖRMEYE YÖNELİKTİR VE VIRALKING DEĞERLENDİRMELERİN DOĞRULUĞU KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ. VIRALKING BELLİ BİR FENOMENİN, KAMPANYANIN VEY KAMPANYA TİPİNİN MEVUDİYETİNE GARANTİ VERMEZ. 

 

YASANIN ELVERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜTTE, VIRALKING PLATFORMA VE İÇERİĞE DAİR HER TÜRLÜ GARANTİ BEYAN VE KOŞULLARI KABUL ETMEMEKTEDİR. 

 

AÇIK, İMA EDİLMİŞ, NİZAMİ VEYA İÇERE PLATFORM VE İÇERİK HUSUSUNDA TÜM GARANTİLERİ, BEYANLARI VE KOŞULLARI

 

PLATFORM ÜZERİNDEN SERVİSLERİNİ PAZARLAYAN FENOMENLER BAĞIMSIZ TEŞKİLATLARDIR VE VIRALKINGIN ANTLAŞMALI ÇALIŞANI VEYA AJANSI DEĞİLDİRLER.

 VIRALKING FENOMENLERE AİT HERHANGİ BİR EYLEM, HATA, EKSİKLİK, BEYAN, GARANTİ, İHLAL, VEYA İHMALKARLIKTAN VEYA KİŞİSEL YARALANMA, ÖLÜM, MALA GELEN ZARAR, VEYA DİĞERT TÜR HASARLAR VEYA ORTAYA ÇIKAN MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU GİBİ DURUMLARDA FENOMENLER TARAFINDAN YARATILAN KAMPANYALARDA ÜZERİNE SORUMLULUK ALMAZ.

 

Yukarıdaki kısıtlamalar taraflar arasındaki risk dağılımını yansıtmaktadır. Bu bölümde belirtilen kısıtlamalar, bu koşullarda belirtilen çareler amacına hizmet etmekte yetersiz bulunsa bile var olacak ve geçerli kalacaktır.

 

 

 

 

Tazminat

 

(a)Kullanım şartları ve burada bahsi geçen dökümantasyonları altındaki garanti, yükümlülük ve beyanlarınıza uymamanız; (b) üçüncü bir şahıssın haklarına (örneğin fikri mülkiyet hakları)ve yasaya tecavüz etmeniz durumunda; (c) Platformu kullanımınız halinde; (d) sizin veya sizin adınıza vekaleten bakmakta olan üçüncü şahsın Kampanya Antlaşması altında davranamama veya antlaşmayı ihlali durumunda; veya (e) Fenomen, siz veya üçüncü bir şahıs tarafından yaratılmış, bir Kampanya  ile Fenomen siz veya diğer vekaleten sizin adınıza hareket edebilen bir üçüncü şahıs üzerinden bağlantısı olan içeriğin kullanımı gibi yukarıda belirtilen sebepler sonucunda oluşabilecek herhangi bir iddia, dava sebebi, dava istemi, zarar, para cezası, ceza veya yasal ve mali masraf ve harcamalar karşı, VIRALKING ve tüm memur, yönetici, çalışan ve ajanslarına temin etmeli ve zararlarını karşılamalısınız.

 

 

Platformun Coğrafi Uygulamaları

 

Platformda bahsi geçen Fenomen, Kampanya ve servislerin hepsi her yetki alanlarında mevcut değildir. Dahası, Platformdaki hiç bir şey bu yetki alanında teklif veya talebinin yasak olduğu hiçbir servis veya ürünün alım veya satım talebi veya teklifi oluşturmaz.

 

Geçerli Yasa ve Yargının

 

Bu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.  Bu yasalar, ikametgahınıza, ikametinize, fiziksel konumunuza rağmen, Platformu ve İçeriği kullanımınız için geçerlidir.

 

Yürürlükteki yasanın sınırlayıcılığı haricinde, Platform ve İçerikten doğabilecek her türlü anlaşmazlık İstanbulda bulunan mahkemeler nezdinde görülecektir.

 

 

Tüm Antlaşma, Feragat ve Ayrılabilirlik

 

Bu Kullanım Şartları, burada bahsi geçen tüm konularda VIRALKING ve sizin aranızdaki tüm antlaşmayı teşkil etmektedir ve Platforma yönelik  siz ve VIRALKINNG arasındaki elektronik, sözlü veya yazılı önceki veya eş zamanlı tüm haberleşme ve teklifleri hükümsüz kılar. Kullanım Şartlarının ve elektronik olarak verilen tüm duyuruların yazılı bir versiyonu, bu Kullanım koşullarına aynı ölçüde dayanan ve original olarak basılı şekilde yaratılmış diğer iş döküman ve kayıtların tabi oldukları gibi, adli ve idari işlemler için kabul edilebilir olmalıdır

 

VIRALKINGin Kullanım Şartlarındaki herhangi bir hükmü katı bir şekilde uygulamak için ısrar etmiyor olması bu hükümden veya hakların feragatı gibi anlaşılmamalıdır.

 

Eğer Kullanım Şartlarında bulunan bir koşul mahkemenin verdiği yargı tarafından geçersiz, hükümsüz veya yürürlüğe konamaz kılınırsa, böyle bir karar burada geriye kalan koşulları etkilememelidir.

 

Eğer Kullanım Şartlarında bulunan bir koşul taraflar arasında başka bir antlaşmanın koşulları ile çelişiyorsa (örneğin Kampanya Antlaşmasının bir Kampanya ile ilgil koşulları), siz, Platforma kayıtlı bir Kampanya Başlatıcısı olarak ve kullanım şartlarının  Kampanya Başlatıcılar için geçerli olması ile VIRALKINGle aranızdaki tüm münasebeti yönetmesine dayanarak bu Kullanım Şartları üstün gelmektedir.